Despre instalaţia de utilizare a gazelor naturale
Instalaţia dumneavoastră de utilizare începe după postul de reglare şi se continuă până la coşul care serveşte la evacuarea gazelor arse.

Instalaţiile de utilizare gaze naturale se verifică pe tot traseul:

Verificarea şi revizia instalaţiei de utilizare – răspunderea clientului
Verificarea/Revizia instalaţiei de utilizare este obligatorie, fiind prestată pentru clienţii casnici şi noncasnici din categoriile B1, B2 şi Asociaţiile de Proprietari, după cum urmează:

Revizia este obligatorie şi în următoarele cazuri: